Nyheter

Chaufförer och maskinförare sökes

By | Nyheter

Se insändaren i Sundsvalls Tidning gällande chaufförsbristen, skriven av Sundfrakts VD Markus Sundström.  Finns även på Sundfrakt tycker till

Chaufför och maskinförare sökes till Sundfrakts åkerier

Sundfrakt AB (org.nr 556093-5164)

Sundfrakt AB bildades 1961 och är en modern logistikkoncern som består av Sundfrakt AB och ett antal helägda dotterbolag. Sundfraktgruppen består av över 180 bolag och mer än 500 sysselsatta personer. Det är därför ett stort ansvar för såväl tjänstemän inom Sundfraktbolagen som  för delägarna och de anställda att alltid verka för att transport- och maskinuppdragen skapar nytta för gruppen som helhet.

Tjänsterna och produkterna skall vara av hög kvalitet och precision. Sundfraktgruppen skall aktivt bedriva utveckling av dessa tjänster i syfte att skapa en ökad försäljning av såväl tjänsterna som produkterna till ett så miljöanpassat sätt som möjligt. Utförandet av tjänsterna är inte bättre än den svagaste länken, det är därför viktigt att hålla en hög kompetensnivå på alla plan. Tillsammans står man för beständighet, varaktighet och styrka.

Sundfraktgruppen kan genom att kombinera produkter och tjänster erbjuda ett stort utbud av logistiktjänster (bla intermodala lösningar). Genom egna fastigheter erbjuder vi terminal-och lagerhantering. Mer specifikt från respektive verksamhetsgren:

  • säljer och producerar bl. a entreprenadtjänster, petroleum-och kemikalietransporter, specialtransporter (ex vindkraftverk) och andra kundanpassade transportuppdrag (ex insatsvaror till industrin). Bolaget disponerar ca 300 fordon.
  • säljer bränsle, olje-och kemtekniskaprodukter. Totalt har bolaget i dagsläget fler än 30 anläggningar anpassade för tankning av tunga fordon.Uppbyggnad av infrastruktur för förnyelsebara drivmedel pågår. Genom TRB har våra kunder tillgång till ett rikstäckande nät.
  • bedriver hamn-och stuveriverksamhet i hamnarna i Söråker och Härnösand (Söråker har även anslutning till järnväg)
  • framställer och säljer krossprodukter mm.
  • säljer redovisningstjänster till små och mellanstora företag

Sundfraktgruppen sysselsätter ca 500 personer. Sundfraktgruppen är lokaliserade i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik och Östersund.

Sundfrakt söker 
Sundfrakt söker nu chaufförer till sina delägares fordon och maskiner. Vi har många uppdrag och kunder som har behov av att använda våra anslutna åkeriers maskiner och bilar i sina entreprenader.

Förare som vi söker ska ha erfarenhet från anläggningssidan, driftområden med inriktning på vinterväghållning.

Krav på utbildning är:

  • C-körkort ·
  • YKB (yrkeskompetensbevis)

Kontaktperson hos Sundfrakt:
Jonas Holmberg 0706834691, jonas.holmberg@sundfrakt.se
Christian Wasell 070-2321311, christian.wasell@sundfrakt.se

Station – Lagergatan stängs

By | Nyheter

Alltanks station på Lagergatan i Sundvall stängs

Onsdag 20/9 stänger Alltank sin station på Lagergatan i Sundsvall. P.g.a. exploateringen av Norra Kajen kommer inte Alltank ha möjlighet att behålla stationen på nuvarande plats. Alltank arbetar för tillfället med att söka ny plats i området.

Chaufförsbristen, en utmaning

By | Nyheter

Chaufförsbristen, en utmaning för samhället

Sverige går för högtryck med såväl många som stora infrastrukturprojekt, statliga och kommunala satsningar och utbyggnationer men också ett näringsliv som investerar för framtiden. Högtryck i Sverige innebär stor efterfrågan på transporttjänster.

Transport- och maskinbranschen genomgår samtidigt ett generationsskifte. Det är många i åldern 60 år och uppåt som väljer att avsluta sina åkeriverksamheter, sluta som ordinarie chaufför eller sluta som extra chaufför. Orsakerna till detta är dels en ökad åldersstruktur bland chaufförerna men också förändrade utbildningskrav (läs främst YKB, Yrkes Kompetens Bevis). Detta har lett till ett omedelbart underskott av kvalificerade chaufförer och maskinförare.

Det har gått så långt att det i vissa fall finns sysselsättning och fordon men ingen chaufför/maskinförare som kan manövrera fordonet. Detta hämmar inte bara branschen utan även samhällsutvecklingen. Det är därför av yttersta vikt att vi ser på denna fråga med största allvar och tillsammans agerar för att vi skall kunna fortsätta bygga en välfärd och utveckla samhället till ett hållbart samhälle att leva och bo i.

För att lyckas vända denna trend och att få fram resurser som bygger vårt framtida samhälle måste branschen se över prissättningen och jobba med en marknadsprissättning där reglerna kring utbud och efterfrågan får bli gällande. Vi behöver se en prisökning i branschen för att kunna garantera kvalificerade chaufförer och maskinförare samt skapa en rimlig lönsamhet som får nya företagare att vilja satsa på åkeribranschen.

Åkeribranschen, för ett hållbart samhälle.

Sundfrakt AB

Markus Sundström

Lastbilsträffen i Ramsele

By | Nyheter

Den 10:e upplagan av lastbilsträffen i Ramsele

Alltank kommer vara utställare på Lastbilsträffen i Ramsele 15-16 september. Vi kommer vara på plats i vårt tält med personal. Vi bjuder på kaffe och  ger svar på alla era frågor om driv- och smörjmedel.

Upplev en helg med lastbilsutställning, branschutställare som visar sina produkter och tjänster i åkeribranschen, folkvimmel, underhållning och mycket nöjen.

Mer om eventet finner ni här på lastbilstraffen.se

Välkommen till Alltanks tält!

Sundfraktsgolfen 2017

By | Nyheter

Sundfraktsgolfen 2017

Årets tävling genomfördes på Timrå GK.
Vädrets makter var med oss och alla golfare var på gott humör.

Banan var i toppenskick och den som spelade den på bästa sätt var Björn Könberg med 66 slag netto. Björn var även förra årets vinnare. Efter Björn kom Anders Carlsson samt Henrik Montelin. Deltävlingarna ”närmast hål” vanns av Michael Holmström. ”Längsta drive” för damer vanns av Åsa Sjöström samt för herrarna Lars-Erik Johansson.

Alltank var med och utmanade deltagarna som vågade gå för flaggan på hål 14.

Vi på Sundfraktsgruppen tackar alla sponsorer och alla 46 deltagarna. Nya utmaningar nästa år.

Debattinlägg – Väg 562 och framtiden

By | Nyheter

Debattinlägg – Ombyggnationen av väg 562 genom Sundsvall skapar avveckling istället för utveckling

Sundsvallsregionen har en bra tillväxt med investeringar från såväl stat och kommun som näringslivet. Detta betyder fler boende i såväl centrala Sundsvall som i regionen som helhet. När en region växer är det av yttersta vikt att stadsplaneringen och infrastrukturen planeras ur ett långsiktigt, hållbart och brett samhällsperspektiv. Kommunen har en tydlig strategi att bygga fler bostäder för att möta det ökade behovet. Fler boende genererar fler personer som behöver förflytta sig inom regionen samt större behov av samhällsfunktioner som sophämtning, distribution av varor till butiker, underhåll av infrastrukturen, etc. Sådana funktioner som utförs av åkerier och entreprenörer för att samhället ska fungera. Det är viktigt att i sammanhanget poängtera att detta är en viktig samhällsfunktion, utan lastbilen stannar samhället på bara några dagar. Som kuriosa kan nämnas att 85% av det gods som transporteras i Sverige sker på kortare sträckor än 15 mil, där finns inga alternativ till lastbilen.

Samtidigt som denna positiva utveckling sker i regionen har beslut tagits som hämmar densamma. Ett exempel är beslutet om att minska väg 562 (gamla E4) från två till en fil i vardera färdriktning samtidigt som vi ser ett ökat behov av transporter. En minskad yta asfalt skapar helt uppenbart problem när samma mängd fordon eller fler skall samsas. Att detta beslut dessutom tas och genomförs samtidigt som utvecklingen och byggnationer sker för fullt genererar ett ökat problem då även byggtrafiken skall samsas på en mindre yta, som under byggtider är ännu mindre. Att tro att problemet endast finns en stund på morgonen och kvällen vore naivt i ett samhälle som utvecklas och med en yrkestrafik som är igång under dygnets samtliga timmar. För att uppnå en bra logistik och ett effektivt flöde till och från centrum är det att föredra en slinga kring centrum med dubbla filer, detta ser man också i flertalet av de större städerna.

Vill vi ha en levande stadskärna och ett levande näringsliv måste förutsättningarna finnas annars finns risken att utveckling istället blir avveckling.

Ett annat exempel på beslut som hämmar utvecklingen för näringslivet och miljön är förbudet att köra ADR-trafik (farligt gods) på Bergsgatan utan att trafiken istället tvingas ut via Birsta. Beslutet syftar på att öka säkerheten och minska den tunga trafiken längs Bergsgatan. I Birsta är trafiksituationen helt ohållbar som den är idag och att då även hänvisa farligt gods till området är direkt olämpligt. Det ger inga fördelar i form av ökad säkerhet, däremot skapar det längre transporter och ökade körtider.

Båda dessa beslut genererar längre körtider, ökat tryck på miljön och ökade kostnader för en redan pressad bransch. Dessa ökade kostnader kommer att tas ut av kunderna, de bolag som genererar utveckling för regionen och i slutänden från konsumenten. De bolag som genererar utveckling för regionen konkurrerar inte enbart lokalt utan oftast på den globala marknaden, höjda kostnader ger minskad konkurrenskraft.

Om vi ser utvecklingen på längre sikt med elbilar, artificiell intelligens, självkörande fordon och en ökad digitalisering så kommer antalet fordon att minska med ökade möjligheter till samkörning i en delningsekonomi. MEN, det är flera olika steg på vägen dit. Även om privatbilismen elektrifieras och delningsekonomin skapar möjligheter till bilpooler är det långt tills stadens sopor kan dela utrymmet med den färska maten. En bil, lastbil eller maskin kommer även i framtiden behöva ett fysiskt utrymme för att förflytta sig på marken. Att då i princip halvera utrymmet är inte att framtidssäkra staden.

Genom att minska väg 562 skapas en stadsstruktur som inte gynnar och skapar förutsättningar för ett hållbart transportsystem nu och i framtiden.

Sundfrakt AB

Markus Sundström
Tfn: 070-2595181
E-post: markus.sundstrom@sundfrakt.se

Grönare elinköp för Sundfrakt

By | Nyheter

Pressmeddelande 170703

Grönare elinköp för Sundfrakt – tecknar miljöel för 1,7 GWh

Sundfrakt tecknar miljöel med 100 % vattenkraft för 1,7 GWh/år vilket innefattar hela elförbrukningen.

– Vi är certifierade enligt ISO 14001 och satsar målmedvetet på att minska vår miljöpåverkan samt utveckla lösningar som maximerar resursanvändningen, säger Jörgen Persson, fastighetschef vid Sundfrakt. Att ha hållbar energi i vår verksamhet är nyckeln till framgång och något som vi satsar på inom samtliga affärsområden, att vi ställer om våra fastigheter är därför en naturlig del i vår helhet, säger Markus Sundström, vd Sundfrakt.

 

Sundfrakt har gjort ett tillval för vattenkraft, vilket innebär elinköp från vattenkraftverk som har ursprungsgarantier för sin produktion.

– Vi märker tydligt att det blivit allt viktigare för företag och verksamheter att kunna visa upp en tydlig miljöprofil, vilket går helt i linje med vår egen miljöprofil, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi. För avtalskunder med en årsförbrukning understigande 75 000 kWh per år och anläggning ingår el från förnyelsebara källor kostnadsfritt – ett sätt för oss att visa att vi tar miljöfrågorna på allvar.
Under 2016 tecknade Sundfrakt även 100 % återvunnen energi för sin fjärrvärme.

– 100 % återvunnen energi innebär att vi erbjuder kunderna en koldioxidneutral energilösning. Produkten har möjliggjorts genom samarbeten med industrier i regionen där vi tar tillvara på deras spillvärme som annars skulle gå förlorad. Värmeöverskottet från fabrikerna går direkt in i fjärrvärmesystemet och innebär att andelen fossila bränslen är näst intill obefintliga, säger Marcus Hedman.


För mer information, kontakta:
Marcus Hedman, marknadschef, Sundsvall Energi, 070-370 47 26
Markus Sundström, VD, Sundfrakt, 060-180 181
Jörgen Persson, fastighetschef, Sundfrakt, 070-399 01 27
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, Sundsvall Energi, 070-593 00 25

Nyförvärv av logistikfastighet

By | Nyheter

Sundfraktgruppen förvärvar genom Delta Terminal stor logistikfastighet i Söråker, Timrå kommun

Delta Terminal expanderar sin verksamhet i Söråker genom förvärv av en logistikfastighet på 26,000 m2 med tillhörande mark av Söråker Hamnfastigheter. Fastigheten är mycket lämplig för godshantering och har järnvägsanslutning till Ådalsbanan med två järnvägsspår in i byggnaden. Fastigheten ligger dessutom i anslutning till hamnen.

Delta Terminal äger sedan tidigare stora delar av Söråkers industriområde med bland annat 24,000 m2 logistikfastigheter, samt Söråkers hamn med tillhörande terminalytor.

Affären ger Delta Terminal goda förutsättningar att växa och utvecklas till ett intermodalt logistikcenter, säger bolagets vd Johan Stén.
Delta Terminal tillhör Sundfraktgruppen och utgör en viktig del av koncernens logistikverksamhet. Förvärvet ger Sundfraktgruppen ytterligare verktyg att jobba med sammansatta logistiklösningar som är anpassade för marknaden och våra kunder, säger Markus Sundström vd i Sundfrakt AB.

Köpet har genomförts och tillträde sker idag fredagen den 9 juni.

För mera information kontakta bolagets vd Johan Stén på telefon 060-403 50,
eller 070-555 32 59

Välkommen till Delta Terminals egen hemsida

Delta Terminals personal är glada över framtidssatsningen

Tricorona Climate Partner – Vår partner

By | Nyheter

Tricorona Climate Partner – Vår partner

Sundfrakt har stort fokus på omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Vi jobbar aktivt med ständigt klimatförbättrande åtgärder, där omställningen till mer förnybara och klimatsmarta drivmedel är en viktig del. Vi vill dock gå längre än så.

Vi har nu utvecklat våra klimatsmarta transporter så att vi kan erbjuda klimatkompensation upp till 100 %. Sundfrakt har genom TRB Sverige AB ingått samarbetsavtal med Tricorona Climate Partner – ett svenskt företag som hjälper företag och organisationer att ta sitt hållbarhets- och klimatansvar bl.a. genom klimatkompensation.

För mer information: