Nyheter

Nyrekrytering till Anläggning

By | Nyheter

Nyrekrytering till Anläggning

Anläggning har den 15 november kommit överens med Stefan Löfving om en anställning på Härnösandskontoret som Kundansvarig.

Stefan är 46 år gammal, bor i Noraström och jobbar för närvarande som Projektledare på Styrud. Han har tidigare bl.a. arbetat som både Platschef och Arbetsledare åt PEAB på Driftsområde Sundsvall. Stefan har även yrkesbevis för jordförflyttande maskiner och CE-körkort och erfarenhet från att köra lastbil och använda grävmaskiner.

”Stefan har en profil som passar utmärkt för Härnösandskontorets nuvarande och framtida projekt och satsningar” tycker AO Chef Christian Wasell.

Han beräknas kunna börja sin tjänst som Kundansvarig i februari 2018.

Odla din mo i november

By | Nyheter

Odla din mo i november

Mustaschen är kampanjbandet som alla kan bära och som vissa av oss kan odla
Sundfraktgruppen är med och stödjer Movember Foundation i kampen mot cancer och vill även ha med dig på detta. För varje person som skickar in en mustasch-selfie till oss under november skänker Sundfraktgruppen 100 kronor till Movember Foundation. Lämna ditt bildbidrag genom att publicera din bild på vår Facebooksida

Förhindra att män dör i förtid – Stöd rörelsen för mäns hälsa. Ta chansen och var med och stöd forskningen mot cancer! Först ut är Sundfraktgruppens VD Markus Sundström.

 

Från Movember Foundation hemsida:

”Hur vi kämpar mot prostatacancer – Vi påskyndar forskning för att ge män bästa möjliga utgång efter att de har fått diagnosen och för att se till att män har tillgång till den information de behöver för att kunna fatta rätt beslut för sin hälsa. Vår roll som global samordnare gör att vi kan sammanföra experter och samarbeta för att tackla kritiska problem som män med prostatacancer ställs inför.”

Läs mer om Movember Foundations verksamhet och om deras finansieringar i Sverige

Sundfrakt kör för livet!

By | Nyheter

Sundfrakt kör för livet!

För femte året i rad kör BMW för livet. Det innebär att du ger av din tid och vi skänker pengar till Barncancerfonden. Pengar som hittills räckt till över 21 000 forskningstimmar som bidrar till att fler barn överlever sin cancer.

Torsdag och fredag vecka 42 ställer Molin Bil upp två stycken laddbara BMW som vi alla på Sundfrakt har förmånen att provköra en kortare provtur, max 20 min. Ambitionen är att få ihop så många provkörningar som möjligt …då 100 kr per provkörning går till Barncancerfonden. Dessutom gör vi på Sundfrakt som ifjol och skänker 100 kr extra per provkörning. Detta genererade ytterligare
2 000 kr förra året. Låt oss nå nya mål i år! Skänk av din tid så skänker vi till Barncancerfonden i samarbete med Molin bil.

Bilarna står på Sundfrakts parkering, huvudkontor Norra vägen 30 i Sundsvall. Anmäl dig i receptionen för provkörning.

I år ger vi dig möjlighet att få en känsla av framtidens mobilitet. Fram till den 31 oktober så skänker vi 100 kronor till Barncancerfonden för varje provkörning som görs i någon av våra 7 laddbara modeller. Så om du någonsin ska provköra en laddbar bil, gör det nu. Välj din favorit, tryck på startknappen och kör för livet. Läs mer om kampanjen

Ni som inte har möjlighet eller föredrar att provköra någon annan av hybridmodellerna finns möjligheten att provköra hos Molin Bil mellan kl. 9.00–18.00 vardagar, 11.00–15.00 lördag t.o.m. tisdag 31/10. Uppge att ni ”kör för Sundfrakt” så den extra hundralappen skänks.

Kör för livet och en hållbar framtid!

Alltank tilldelas ”Årets lyft”

By | Nyheter

Alltank tilldelas utmärkelsen Årets lyft

Alltank tilldelas utmärkelsen Årets lyft för sitt idoga arbete med att öka användningen av fossilfria bränslen.

För att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar utser Godstransportrådet årligen ett företag inom sin region som vinner priset Årets lyft. I samband med Näringslivsbolagets frukost i Sundsvall fick Alltank äran att ta emot denna prestigefyllda utmärkelse.

Alltank har en lång erfarenhet av försäljning av drivmedel på den norrländska marknaden. Bolaget har ett stort fokus på förnyelsebart drivmedel och att öka användningen av fossilfria bränslen. Alltank ökar hela tiden den förnyelsebara andelen drivmedel i sitt standardutbud. De 100 % förnyelsebara drivmedlen HVO100 och RME100 finns i standardsortimentet. Förutom dessa bränslen bygger Alltank stationer i Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik för det förnyelsebara drivmedlet ED95, detta trots att marknaden ännu inte ställt om till detta drivmedel.

Hållbara transporter ligger i fokus för Sundfraktgruppen där Alltank är dotterbolag varvid ett fortsatt arbete med en ökad förnyelsebar andel och tillgänglighet för drivmedel på rätt plats kommer att fortsätta. Sundfraktgruppen har ett koncept kring klimatsmarta transporter med guld-, silver- och bronstransporter där en minskad klimatpåverkan garanteras. För att detta skall vara möjligt är Alltank en nyckel då rätt drivmedel finns på rätt plats.

– Vi är mycket stolta och glada över att få utmärkelsen Årets lyft, detta ger oss ytterligare motivation att fortsätta vårt arbete med att öka användningen av fossilfria bränslen, säger Markus Sundström, vd på Sundfrakt och Alltank.

Motiveringen för utmärkelsen lyder:
Alltank tilldelas utmärkelsen Årets lyft inom Godstransportrådet Mittsverige för sitt arbete att öka användningen av fossilfria bränslen bland deras kunder som främst utgörs av tung trafik.

I Mellannorrland får Alltank betraktas som drivande i utvecklingen inom området och är också beredda att satsa resurser i den riktningen i syfte att minska klimatpåverkan. Som ett exempel investerar man i nya tankstationer (ED95) i Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik redan innan marknaden har ställt om fordonsflottan i någon större omfattning.

För mer information, kontakta:
Markus Sundström, Vd på Alltank,
Telefon: 070 259 51 81, E-post: markus.sundstrom@alltank.se

Alltank är ett drivmedelsbolag inom Sundfraktkoncernen som försäljer drivmedel främst till yrkestrafiken. Försäljningen sker i Västernorrlands- och Jämtlands län. Bolaget har sitt huvudkontor i Sundsvall och försäljningskontor i Örnsköldsvik och Östersund. Bolaget är uppdelat i tre segment, stationsförsäljning, direktförsäljning samt butiksförsäljning. Sundfraktkoncernen omsätter strax över 1 miljard och sysselsätter mer än 500 personer och är en av de större aktörerna i landet. Organisationen kännetecknas av korta beslutsvägar, ett öppet ledarskap, egna initiativ och affärsmannaskap.

Transportavtal med Preem

By | Nyheter

Sundfrakt tecknar transportavtal med Preem

Sundfrakt har tecknat ett femårsavtal med Preem för distribution av deras drivmedel från Gävle och Sundsvall. Totalt kommer tankbilarna distribuera mer än 260 000 kbm på ett komplext transportområde.

Sundfraktgruppen har en lång erfarenhet av distribution och försäljning av drivmedel på den norrländska marknaden. Sundfrakt har även tidigare skött distributionen från Sundsvall men från och med hösten 2018 kommer Sundfrakt att utöka distributionsområdet att även omfatta Gävle genom ett avtal med Preem.

Sundfraktgruppen försäljer drivmedel genom dotterbolaget Alltank med fokus på hög förnyelsebar andel. Alltank bedriver försäljningen via c:a 40 stationer inom Västernorrlands- och Jämtlands län samt genom distribution direkt till kundernas cisterner.

Hållbara transporter ligger i fokus för såväl Sundfrakt som Preem. Parterna har funnit varandra i nya kostnadseffektiva, innovativa och hållbara transportlösningar. Som exempel på hållbara transporter finns tydliga synergier i samlastning mellan Preems volymer och Sundfrakts dotterbolag Alltanks volymer. Samlastning på samma tankbilar ger totalt sett färre antal körda kilometer, alltså lägre miljöpåverkan.

– Att vi tillsammans med Preem kan minska den totala miljöbelastningen är viktigt i omställningen mot mer klimatsmarta transporter. Den kilometer som inte behöver köras är bästa besparingen, säger Markus Sundström, vd på Sundfrakt och Alltank.

Utökningen av transportområdet och det utökade åtagandet innebär att Sundfrakt kommer behöva anställa två transportledare och en produktionssamordnare till kontoret i Sundsvall samt ett 20-tal chaufförer i Gävle, Sundsvall och Östersund.

– Avtalet med Preem ger oss stora synergier och möjlighet att fortsätta växa inom transporter av tank- och bulkprodukter i Norrland, säger Jonas Nilsson, affärsområdeschef Tank & Bulk samt Logistik & Miljö på Sundfrakt.

För mer information, kontakta:
Jonas Nilsson, Affärsområdeschef Tank & Bulk och Logistik & Miljö på Sundfrakt,
Telefon: 073 068 30 47, E-post: jonas.nilsson@sundfrakt.se

Markus Sundström, Vd på Sundfrakt,
Telefon: 070 259 51 81, E-post: markus.sundstrom@sundfrakt.se

Läs mer om våra klimatsmarta transporter 

Sundfrakt är ett logistikföretag som försäljer transport- och maskintjänster till såväl privata som offentliga sektorn. Försäljningen sker över hela landet men huvudsakligen inom Västernorrlands län. Bolaget har sitt huvudkontor i Sundsvall och försäljningskontor i Härnösand, Sollefteå och Ånge. Bolaget är uppdelat i fyra affärsområden, Anläggning, Logistik & Miljö, Tank & Bulk samt Fastigheter. Sundfraktskoncernen omsätter strax över 1 miljard och sysselsätter mer än 500 personer och är en av de större aktörerna i landet. Organisationen kännetecknas av korta beslutsvägar, ett öppet ledarskap, egna initiativ och affärsmannaskap.

På väg mot fossilfria transporter

By | Nyheter

På väg mot fossilfria transporter

Den 27 september genomförde Länsstyrelsen och Landstinget i Västernorrland en konferens kring fossilfria transporter med inriktning på vägtrafik. Konferensen drog mer än 100 personer och på talarsidan fanns starka aktörer så som Scania, Preem, SCA och Sundfrakt.

Sundfrakt var väl synliga på konferensen och nämndes förutom i sin egen presentation också i flera andra som det goda exemplet. Som grund till detta ligger främst det aktiva arbetet kring att paketera klimatsmarta och hållbara transporter i guld-, silver- och bronstransporter. Dessa transporter bygger på att aktivt jobba utifrån de tre B:na, Bilen, Bränslen och Beteendet.

Bilen, bygger på att välja teknik och bilar som minimerar utsläppen av de reglerade emissionerna och att dessa väljs där det ger nytta. Bränslet, handlar om att välja rätt bränsle till rätt transport i syfte att minska främst CO2-utsläppen. Beteendet, det gäller att göra aktiva val och jobba med fyllnadsgrad, ruttoptimering, ecodriving, etc.

 

Läs mer på Hållbara transporter

AdBlue i Järpen

By | Nyheter

AdBlue i Järpen

Nu är AdBlue-anläggningen i drift i Järpen.
Alltank utökar sin station i Järpen med en AdBlue-anläggning. Fr.o.m. idag den 26 september erbjuder vi våra kunder både diesel och Adblue på stationen.

Varmt välkommen att tanka hos oss på Industrivägen i Järpen.

Chaufförer och maskinförare sökes

By | Nyheter

Se insändaren i Sundsvalls Tidning gällande chaufförsbristen, skriven av Sundfrakts VD Markus Sundström.  Finns även på Sundfrakt tycker till

Chaufför och maskinförare sökes till Sundfrakts åkerier

Sundfrakt AB (org.nr 556093-5164)

Sundfrakt AB bildades 1961 och är en modern logistikkoncern som består av Sundfrakt AB och ett antal helägda dotterbolag. Sundfraktgruppen består av över 180 bolag och mer än 500 sysselsatta personer. Det är därför ett stort ansvar för såväl tjänstemän inom Sundfraktbolagen som  för delägarna och de anställda att alltid verka för att transport- och maskinuppdragen skapar nytta för gruppen som helhet.

Tjänsterna och produkterna skall vara av hög kvalitet och precision. Sundfraktgruppen skall aktivt bedriva utveckling av dessa tjänster i syfte att skapa en ökad försäljning av såväl tjänsterna som produkterna till ett så miljöanpassat sätt som möjligt. Utförandet av tjänsterna är inte bättre än den svagaste länken, det är därför viktigt att hålla en hög kompetensnivå på alla plan. Tillsammans står man för beständighet, varaktighet och styrka.

Sundfraktgruppen kan genom att kombinera produkter och tjänster erbjuda ett stort utbud av logistiktjänster (bla intermodala lösningar). Genom egna fastigheter erbjuder vi terminal-och lagerhantering. Mer specifikt från respektive verksamhetsgren:

  • säljer och producerar bl. a entreprenadtjänster, petroleum-och kemikalietransporter, specialtransporter (ex vindkraftverk) och andra kundanpassade transportuppdrag (ex insatsvaror till industrin). Bolaget disponerar ca 300 fordon.
  • säljer bränsle, olje-och kemtekniskaprodukter. Totalt har bolaget i dagsläget fler än 30 anläggningar anpassade för tankning av tunga fordon.Uppbyggnad av infrastruktur för förnyelsebara drivmedel pågår. Genom TRB har våra kunder tillgång till ett rikstäckande nät.
  • bedriver hamn-och stuveriverksamhet i hamnarna i Söråker och Härnösand (Söråker har även anslutning till järnväg)
  • framställer och säljer krossprodukter mm.
  • säljer redovisningstjänster till små och mellanstora företag

Sundfraktgruppen sysselsätter ca 500 personer. Sundfraktgruppen är lokaliserade i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik och Östersund.

Sundfrakt söker 
Sundfrakt söker nu chaufförer till sina delägares fordon och maskiner. Vi har många uppdrag och kunder som har behov av att använda våra anslutna åkeriers maskiner och bilar i sina entreprenader.

Förare som vi söker ska ha erfarenhet från anläggningssidan, driftområden med inriktning på vinterväghållning.

Krav på utbildning är:

  • CE-körkort
  • YKB (yrkeskompetensbevis)

Kontaktperson hos Sundfrakt:
Jonas Holmberg 0706834691, jonas.holmberg@sundfrakt.se
Christian Wasell 070-2321311, christian.wasell@sundfrakt.se

Station – Lagergatan stängs

By | Nyheter

Alltanks station på Lagergatan i Sundvall stängs

Onsdag 20/9 stänger Alltank sin station på Lagergatan i Sundsvall. P.g.a. exploateringen av Norra Kajen kommer inte Alltank ha möjlighet att behålla stationen på nuvarande plats. Alltank arbetar för tillfället med att söka ny plats i området.

Chaufförsbristen, en utmaning

By | Nyheter

Chaufförsbristen, en utmaning för samhället

Sverige går för högtryck med såväl många som stora infrastrukturprojekt, statliga och kommunala satsningar och utbyggnationer men också ett näringsliv som investerar för framtiden. Högtryck i Sverige innebär stor efterfrågan på transporttjänster.

Transport- och maskinbranschen genomgår samtidigt ett generationsskifte. Det är många i åldern 60 år och uppåt som väljer att avsluta sina åkeriverksamheter, sluta som ordinarie chaufför eller sluta som extra chaufför. Orsakerna till detta är dels en ökad åldersstruktur bland chaufförerna men också förändrade utbildningskrav (läs främst YKB, Yrkes Kompetens Bevis). Detta har lett till ett omedelbart underskott av kvalificerade chaufförer och maskinförare.

Det har gått så långt att det i vissa fall finns sysselsättning och fordon men ingen chaufför/maskinförare som kan manövrera fordonet. Detta hämmar inte bara branschen utan även samhällsutvecklingen. Det är därför av yttersta vikt att vi ser på denna fråga med största allvar och tillsammans agerar för att vi skall kunna fortsätta bygga en välfärd och utveckla samhället till ett hållbart samhälle att leva och bo i.

För att lyckas vända denna trend och att få fram resurser som bygger vårt framtida samhälle måste branschen se över prissättningen och jobba med en marknadsprissättning där reglerna kring utbud och efterfrågan får bli gällande. Vi behöver se en prisökning i branschen för att kunna garantera kvalificerade chaufförer och maskinförare samt skapa en rimlig lönsamhet som får nya företagare att vilja satsa på åkeribranschen.

Åkeribranschen, för ett hållbart samhälle.

Sundfrakt AB

Markus Sundström